Enfortir el treball en xarxa de les entitats d'asil i drets humans presents a Catalunya

v

Coordinar les accions d'incidència i mobilització social de les organitzacions membres

Així com d’altres que tinguin objectius afins per a que el conjunt de la ciutadania així com els mitjans de comunicació tinguin un millor coneixement de les causes del desplaçament forçat, el dret d’asil i la situació de les persones refugiades a Catalunya.

w

Integrar les accions d’incidència política de la Xarxa amb la d’altres organitzacions del sector

Per tal detenir una presència activa en els espais de presa de decisions dels governs locals i regionals del territori català.


N

Membres de Ple Dret:

Amb veu i vot, podran ser tots aquelles entitats i institucions, que estiguin treballant en la defensa del dret d’asil a Catalunya que hagin estat acceptades per a ser integrants actives de la Xarxa.cat, tal com marca el seu protocol de gestió i que hagin ratificat formalment la seva adhesió en els seus òrgans de govern. El procediment d’alta i baixa de noves entitats o institucions queda definit en el Protocol de Gestió de la Xarxa Asil.Cat.

N

Membres Observadors:

Entitats vinculades a l’àmbit la defensa del dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions de drets humans, realitzant activitats de sensibilització i/o, d’incidència i/o d’atenció al col·lectiu mencionat, que no pertanyin a la Xarxa i que tinguin interès en acompanyar-la en qualitat d’observadores.

Protocol de gestió intern

La xarxa Asil.Cat és regida per un protocol de gestió intern, que estableix les bases de participació , representació institucional, presa de decisions i gestió de la xarxa.

Descarregar el protocol (PDF)