Atenció a col·lectius específics

Diverses entitats de la xarxa Asil.Cat atenen a col·lectius específics.

Col·lectius específics atesos des d’Asil.cat:

N

Víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual

SICAR cat és un programa de l’Obra Social d’Adoratrius a Catalunya fundat l’any 2002. Presta atenció integral a dones víctimes de tràfic d’éssers humans per a la seva plena recuperació i restitució dels drets vulnerats. I realitza accions de sensibilització i denúncia amb el fi de contribuir al canvi social.

N

Persones pertanyents al col·lectiu LGBTI

L’Associació d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants –ACATHI- es troba especialitzada en l’atenció i acollida de persones immigrants pertanyents al col·lectiu LGBTI. L’objectiu de l’entitat és el d’acollir i atendre als immigrants LGBTI. Alhora, l’entitat du a terme activitats per a la integració social dels immigrants LGBTI i per donar a conèixer a la societat la realitat que viuen aquestes persones.

N

Escriptors/res perseguits/des i defensors/res dels drets humans

  • El PEN Català, en tant que plataforma per a la projecció internacional de la literatura i per a la defensa de la llibertat d’expressió i la lluita per a l’alliberament dels escriptors perseguits, du a terme accions orientades a la defensa dels drets i a l’acollida dels membres d’aquest col·lectiu que es veuen forçats a fugir dels seus països d’origen. El PEN Català va implantar a Catalunya el Programa Escriptor Acollit l’any 2007 a Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat i la Generalitat de Catalunya.
  • Durant diversos anys, la CCAR va dur a terme un programa de programa de protecció temporal de defensors/es de drets humans greument amenaçats. Consisteix en acollir a Defensors/es de drets humans d’altres països que vegin amenaçada la seva vida i/o integritat física per l’activitat de defensa de drets humans que desenvolupen, i necessitin sortir del país temporalment per poder rebaixar la intensitat de l’amenaça, i tornar al seu país d’origen quan aquesta amenaça hagi finalitzat.