Incidència, sensibilització i formació

Iniciatives de difusió de la situació del dret d’asil

Iniciatives actuals d’Asil.cat:

N

Difondre i denunciar públicament les situacions d’indefensió i/o violació

del dret d’asil i dels drets de les persones desplaçades forçosament així com les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones.

N

Contribuir a millorar els coneixements i capacitats informatives dels mitjans de comunicació en relació al Dret a l’Asil.

N

Investigar i publicar informes sobre la situació de les persones refugiades a Catalunya

N

Organitzar actes, campanyes, formacions, programes educatius, xerrades, seminaris i conferències.

N

Incidir políticament davant dels diferents actors polítics i institucionals de Catalunya

per tal de millorar les polítiques públiques sota la seva competència, a l’hora que brindant-los suport i assessorament sempre que aquest serveixi per millorar les capacitats d’acollida de les persones necessitades de protecció internacional al nostre país.