Medic-Psico-Social

Atenció terapèutica mèdic-psico-social a persones traumatitzades per diferents tipus de violacions dels Drets Humans.