Programes d’atenció social i d’acollida temporal

Dispositius d’acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional

Les entitats de la Xarxa que ofereixen aquest servei són:

N

ACATHI

N

Accem

N

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

N

SICAR Cat