Serveis jurídics

 Aquest servei  té per objectiu informar, assessorar, tramitar i defensar l’exercici dels drets de les persones desplaçades forçosament a Catalunya, ja siguin sol·licitants de protecció internacional, persones refugiades o apàtrides, entre d’altres.

Les entitats de la Xarxa que ofereixen aquest servei són:

N

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

N

Sicar Cat

N

Fundació ACSAR

(a través del seu servei jurídic ubicat al SAIER de l’Ajuntament de Barcelona)